Site

Zoals je misschien al weet heeft deze site als hoofdonderwerp "Het Weer". We hebben zo veel mogelijk informatie gezocht in de bibliotheek, internet en encyclopediën. Hieronder hebben wij onze bronnen vermeld.

Dit was de bronvermelding. Op de site staat heel veel tekst. De tekst hebben wij allemaal samengevat uit andere stukken tekst. Wij hebben niks gekopiërd of over getypt. Misschien een paar zinnetjes maar nergens hebben wij een tekst letterlijk over getypt.

Nadat onze site is bekeken door de jury en de prijsuitreiking voorbij is gaan we deze site onderhouden en als het nodig is up to dat houden. Misschien komt de site op een .nl domein naam te staan als deze daar goed genoeg voor is. We willen graag een grote bijdrage leveren aan meerdere educatieve sites over Het Weer.