Bron: United Nations Environment Programme/GRID-Arendal, www.grida.no
Bron: United Nations Environment Programme/GRID-Arendal, www.grida.no

INLEIDING

De aarde wordt verwarmd door de zon. Een gedeelte van de zonnestraling wordt door de atmosfeer teruggekaatst in de ruimte, een ander deel wordt omgezet in warmte op de aarde. Ook deze warmte verdwijnt voor een gedeelte weer in de ruimte. Natuurlijke broeikasgassen, zoals waterdamp en CO2, zorgen ervoor dat de warmte die de aarde weer terugkaatst als een warme deken om de aarde blijft.
Zonder dit natuurlijke broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op de aarde -18 Celsius bedragen, in plaats van de huidige +/- 15 graden. Maar omdat de mens grote hoeveelheden broeikassen in de dampkring brengt, wordt het broeikaseffect behoorlijk versterkt.
Dit versterkte broeikaseffect kan een wereldwijde klimaatverandering als gevolg hebben. Daarover lees je meer bij gevolgen.

Inleiding || Oorzaken - Gevolgen - Maatregelen || Afsluiting

Print Versie