Oorzaken

Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door een bepaald aantal stoffen in de dampkring. De belangrijkste hiervan zijn:

De meeste bovengenoemde stoffen zijn een natuurlijk onderdeel van onze atmosfeer. Maar door menselijke factoren is gedurende de afgelopen twee eeuwen de concentratie van kooldioxide in de atmosfeer met ongeveer 30 procent toegenomen. De verbranding van fossiele brandstoffen, als steenkool, aardolie en aardgas, heeft veel CO2 op niet-natuurlijke wijze vrijgemaakt.

Inleiding || Oorzaken - Gevolgen - Maatregelen || Afsluiting

Print Versie