Gevolgen

Het is moeilijk om precies aan te geven wat de gevolgen zijn van het versterkte broeikaseffect. Een onderzoek van de Verenigde Naties heeft berekend dat de temperatuur op aarde eind van de 21e eeuw met gemiddeld 5,8 graden Celsius gestegen zal zijn. Als dit uitkomt dat heeft dat tot gevolg dat grote delen van de ijskappen op de Noord- en Zuidpool zullen smelten en water zet uit als het warmer wordt. Het gevolg daarvan zal zijn dat de zeespiegel zal stijgen met vermoedelijk 15 tot 95 centimeter gedurende de komende 100 jaar.
Kuststreken kunnen door die stijging helemaal onderstromen en eilanden in de Stille Oceaan zullen waarschijnlijk dan helemaal onder het water verdwijnen. Voor Nederland is dit gevolg ook zeer actueel. Bijna de helft van Nederland ligt onder het zeespiegelniveau. Andere streken zoals Zuid-Europa en Afrika kunnen vanwege de temperatuurstijging juist door droogte worden getroffen (woestijnvorming).
Uiteindelijk zal de wereldwijde temperatuurstijging ingrijpende gevolgen hebben voor bestaande ecosystemen. Zo is het goed voorstelbaar dat bestaande koraalriffen, mangrovemoerassen en lagunes zullen verdwijnen.

Inleiding || Oorzaken - Gevolgen - Maatregelen || Afsluiting

Print Versie