Samenstelling

De atmosfeer is samengesteld uit verschillende gassen. De gassen in de 70km zone zijn heel stabiel. Daar bedoelen we mee dat er gassen zijn die vrij ongevaarlijk zijn en goed met elkaar kunnen functioneren. De lucht is ook heel erg droog. De droge lucht bestaat voornamelijk uit stikstof (78%) en zuurstof (21%). Stikstof is een neutraal gas dat zich niet gemakkelijk met andere stoffen verbindt. Zuurstof is daarentegen heel chemisch actief. Het verbindt zich heel gemakkelijk met andere stoffen. Er zijn ook veel andere stoffen (1%) maar die zijn er in een kleine hoeveelheid. Die noemen we niet op omdat ze een te moeilijke naam hebben en toch onbelangrijk zijn. Toch zit er een stof bij die voor ons en de planten onmisbaar is: koolzuurgas (koolstofdioxide, oftewel CO2).

Inleiding || Samenstelling - Gelaagdheid || Afsluiting

 

Print Versie