Gelaagdheid van de dampkring

Doordat de lucht naar boven toe ijler wordt, is het moeilijk te zeggen waar de dampkring precies ophoudt en de buitenaardse ruimte begint. Op een hoogt van 70 km hebben we 99,99% van de totale luchtmassa gehad. Dat is te vergelijken met een grote appel met een doorsnee van 10cm en een schilletje van een halve millimeter (!). Toch hebben we op bepaalde hoogtes de dampkring ingedeeld in aparte "etages". We noemen die "etages" ook wel sferen. Van onderaf hebben we eerst de troposfeer, daarna de stratosfeer, de mesosfeer en de ionosfeer en helemaal daarboven zit de ruimte en die sfeer noemen we de exosfeer. Ze worden van elkaar gescheiden door overgangslagen die we pauzes noemen. Het verschil tussen die lagen zit hem vooral in het temperatuurverloop, dat van laag tot laag nogal verschilt.

Klik op het plaatje om meer te weten te komen over de soort sfeer (bron: Grote Encyclopedie 2001)

Inleiding || Samenstelling - Gelaagdheid || Afsluiting

Print Versie