Afsluiting

De dampkring speelt ook een grote rol bij het weer. Alles wat er zich afspeelt met wolken en wind gebeurt in de atmosfeer (=dampkring). Zonder de dampkring zouden we helemaal geen weer hebben en dus zou er ook geen leven mogelijk zijn. In de atmosfeer bevindt zich ook de ozonlaag en die speelt weer een grote rol bij het broeikaseffect. Het broeikaseffect is het gevolg van de mens zelf. We hebben te veel COČ geproduceerd en de aarde houdt teveel warmte vast. Daardoor krijg je klimaatverandering met allerlei andere veranderingen. Meer lees je daarover bij onze sectie broeikas en ozonlaag.

Inleiding || Samenstelling - Gelaagdheid || Afsluiting

Print Versie