INLEIDING

Hoog in de atmosfeer beschermt een ijl gas het leven op aarde tegen de ultraviolette straling van de zon. Dit gas bevindt zich in de stratosfeer en wordt de 'ozonlaag' genoemd. Uit metingen blijkt dat de ozonlaag de afgelopen 20 jaar vrijwel overal dunner is geworden. Dit proces wordt be´nvloed door de uitstoot van bepaalde chemische stoffen. Daarom zijn er eind jaren tachtig internationale afspraken gemaakt om de productie van bijvoorbeeld Cfk's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tegen te gaan. Ondanks die maatregelen blijkt de afbraak van de ozonlaag door te gaan.
Ozon is een gas dat in zeer geringe hoeveelheden in onze atmosfeer voorkomt. Slecht 3 op de 10 miljoen luchtdeeltjes is een ozonmolecuul. Ozon bevindt zich in de stratosfeer tussen de 15 en 35km boven het aardoppervlak. De ozonlaag wordt nauwlettend in de gaten gehouden vanuit de ruimte en vanaf de aarde.

Inleiding || Functie - Het gat || Afsluiting

  Print Versie