Afsluiting

Gelukkig is de ozonlaag ermee bezig om zichzelf te herstellen. Veel deskundigen denken dat de oorzaak van de verdunning van de ozonlaag door de mens komt omdat de laatste tientallen jaren heel veel chemische stoffen zijn vrijgekomen die ervoor zorgen dat de hoeveelheid ozon afneemt. Andere deskundigen denken weer dat dit gewoon een natuurlijk verschijnsel is dat eens in de miljoen jaar voorkomt. Beide theorieŽn hebben geen harde bewijzen om dit vast te leggen. Hieronder nog wat deskundige beweringen met antwoorden (bron: de ozonlaag houdt de spanning erin, KNMI bijlage):

Bewering: Het chloor in de stratosfeer komt hoofdzakelijk uit zeeschuim en vulkanen. De hoeveelheid chloor die uit Cfk's vrijkomt is hierbij verwaarloosbaar klein.
Antwoord: Het is juist dat grote hoeveelheden chloor door natuurlijke oorzaken aan het aardoppervlak vrijkomen. Kijken wij echter naar de concentraties, dan blijken die zeer snel met toenemende hoogte af te nemen. Dit komt doordat chloor reageert met water.

Bewering: Er is onvoldoende bewijs dat ozon in de stratosfeer wordt afgebroken door chloor en broom.
Antwoord: Uit laboratoriumproeven blijkt dat chloor en broom zeer snel met ozon reageert. De vraag is natuurlijk of dit ook in het 'echt' gebeurt. Een bijzonder fraaie wetenschappelijke ondersteuning is de statische analyse van een groot aantal metingen verricht vanuit vliegtuigen, waarbij de hoeveelheid chloor in de stratosfeer wordt uitgezet tegen de hoeveelheid ozon ter plaatse. Dan is duidelijk te zien dat tussen 63 en 72 graden ZB geldt dat veel chloor samengaat met weinig ozon, waarbij latere metingen zelfs nog minder ozon laten zien op hogere breedte. Hetzelfde effect is onafhankelijk aangetoond dor metingen met ballonnen en andere instrumenten.

Als je het een beetje snapt is de conclusie dat we voor een aantal aspecten van het gedrag van de ozonlaag wel een verklaring hebben, maar dat we niet op alle vragen een duidelijk antwoord hebben. De ozonlaag zal dus de komende jaren de aandacht van publiek en onderzoekers gespannen houden.

Inleiding || Functie - Het gat || Afsluiting

Print Versie