Voorspelling

Wij zouden graag willen weten welke temperaturen we in ons land en op andere plaatsen in de wereld in de toekomst kunnen verwachten. Helaas zijn de rekenmodellen van de atmosfeer nog niet goed in staat om regionale klimaatverwachtingen te doen. Gelukkig is het wereldwijd wel makkelijker te bepalen. De voorspellingen voor deze eeuw kunnen we met meer zekerheid vaststellen:

Het IPCC (Intergovernmental Panel On Climate) verwacht in het jaar 2100:

- een stijging van de wereldtemperatuur met 1 tot 3,5 graden
- een toename van de wereldgemiddelde neerslag met enkele procenten
- een stijging van de zeespiegel met 15 tot 95cm

Een stijging van de wereldgemiddelde temperatuur met 1 tot 3,5 graden in 100 jaar is waarschijnlijk in de afgelopen 10 000 jaar niet eerder voorgekomen.
Waarschijnlijk zullen de temperaturen in de winters in Nederland de komende 10 jaar dalen omdat er een natuurlijke schommeling wordt verwacht in de Noord-Atlantische Oscillatie. Aan de hand van de gegevens die de IPCC geeft heeft de KNMI een schets gemaakt hoe het er in het jaar 2001 in Nederland zou kunnen uitzien:

- stijging van de temperatuur vergelijkbaar met die van het wereldgemiddelde
- kortere en strenge winters
- meer neerslag in de winter
- langdurige hevige winterneerslag (sneeuw en hagel)
- zwaardere buien in de zomer

Over het klimaat ruim na 2100 kunnen we nog alleen maar discussiėren want we hebben nog geen duidelijke voorspellingen. Wel hebben we vrij duidelijke voorspellingen over 100 jaar. Maar ook nu is niks zeker. Hoe dichter we bij het jaar 2100 komen hoe zekerder we worden van onze voorspellingen in 2100.

Inleiding || Hoe het werkt - Soorten klimaten - Voorspelling || Afsluiting

Print Versie