Tegendruk

Dat je niks van luchtdruk merkt, komt doordat er meestal een tegendruk is. Als je bijvoorbeeld een plastic zak opblaast en dichtbindt, blijft
Gelukkig is er tegendruk anders zou alles in elkaar klappenhij strak gespannen. De luchtdruk drukt hem niet in elkaar, omdat er lucht in de zak zit; de druk van die lucht zorgt voor een tegendruk die even groot is als de luchtdruk.
In je lichaam gebeurt min of meer hetzelfde. In je lichaam zitten verschillende holle ruimtes, je longen bijvoorbeeld. Dat je borstkas niet in elkaar gedrukt wordt komt omdat er in de longen lucht zit. Die lucht zorgt (net als bij de plastic zak) voor een tegendruk (zie figuur). De pijltjes buiten de cirkel zijn de druk die wordt uitgeoefend op een voorwerp. De pijltjes binnen de cirkel zorgen voor tegendruk. Als die tegendruk er niet was, zou je geen vorm aan een voorwerp hebben bv. heel je borstkast wordt ingedeukt.

Je merkt pas wat van luchtdruk, als de luchtdruk en tegendruk niet even groot zijn;

In 1654 werd zo'n soort proef als in eerste uitgevoerd door Otto von Guericke. Hij had 2 halve bollen laten maken. Die halve bollen zette hij los op elkaar. Daarna pompte hij de lucht eruit met een zelfgemaakte luchtpomp. De tegendruk verdween, zodat de luchtdruk van buitenaf ze krachtig op elkaar kon drukken.
16 paarden hebben toen geprobeerd de bollen van elkaar te trekken maar dat lukte niet. Je kunt de halve bollen weer van elkaar afhalen als je er lucht in laat stromen of de lucht om de halve bollen wegpompt.

Inleiding || Tegendruk - Barometer - Eenheid van luchtdruk || Afsluiting

Print Versie