Stromingen

Omdat de aarde de lucht verwarmt en niet rechtstreeks de zon, wordt het naar boven toe kouder. Maar je merkt hoog op een berg pas hoe koud de lucht is als je in de schaduw staat, anders wordt jij wel rechtstreeks verwarmd door de zon. Op zo'n dertien kilometer hoogte wordt het weer warmer, omdat daar gassen zitten die de zonnestralen wel vasthouden. Dat het daar weer warmer wordt heeft grote gevolgen voor het weer.
Je kent misschien het verschijnsel wel dat warme lucht stijgt. Als een gas wordt verwarmd zet deze uit en stijgt hij op. Dit is een belangrijk principe voor de huishouding van het weer. Lucht met een hogere temperatuur dan zijn omgeving stijgt, koude lucht daalt. Als warme lucht onder koude lucht zit, zal het proberen omhoog te komen. Andersom gebeurt er niets, dan blijft het stabiel. De warmte is op aarde niet gelijk verdeeld, dat komt door;

De aarde staat scheef, zo staat de ene keer (onze zomer) de noordpool drie maanden lang richting zon. Het is daar dan drie maanden dag, op de zuidpool is het dan drie maanden nacht en winter. In onze winter is dit andersom. Bovendien staat de zon dan laag, op het zuidelijk halfrond is het zomer. Hoe verder van de evenaar, hoe groter verschil tussen zonnestand en aantal uren zonneschijn tussen zomer en winter. Rond de evenaar zijn de verschillen tussen zomer en winter erg klein, de dagen verschillen iets van lengte.
De tweede reden is dat de aarde 1 keer in de 24 uur om haar as draait, dit veroorzaakt het verschil tussen dag en nacht. Doordat de aarde draait lijkt het of overdag de zon omhoog klimt en weer naar beneden. Hoe hoog de zon boven de horizon komt heeft te maken met de derde reden van de onregelmatige verwarming van de zon: de bolvorm van de aarde. Door deze vorm vallen de zonnestralen vrijwel loodrecht op de evenaar.
Maar in de richting van de beide polen vallen de stralen veel schuiner op het aardoppervlak. Hierdoor moet dezelfde hoeveelheid stralen een veel groter oppervlak verwarmen.
Wanneer de verwarming van de zon groter is dan de afkoeling van de aarde stijgt de temperatuur, dit is natuurlijk alleen overdag. In de zomer kan d.m.v. afkoeling en opwarming aardig worden berekend hoe warm het wordt. Maar in de winter niet, dit komt door het weer. Het weer herverdeelt de temperatuur over de aarde.

Inleiding || De zon - Stromingen - Circulatie - Klimaat || Afsluiting

Print Versie