Windkracht

Bijna tweehonderd jaar geleden, toen er nog geen windmeters waren, heeft admiraal Beaufort een schaal bedacht om aan te geven hoe hard het waait. De schaal loopt van nul tot twaalf. Bij nul is het windstil en bij twaalf waait er een orkaan. In het weerbericht wordt die schaal nog altijd gebruikt. De weerman of vrouw zegt bijvoorbeeld: "Boven het IJsselmeer verwachten wij een krachtige wind, kracht 5 6 op de schaal van Beaufort."
Je kunt de windkracht vrij gemakkelijk schatten aan de hand van bepaalde kenmerken zoals; als de bladeren ritselen dan is het windkracht 2 of als er kleine takjes afbreken, windkracht 8. Daarom hieronder de schaal van Beaufort met enkele kenmerken zodat jij straks kunt schatten hoe hard het waait.

Windkracht 0t/m12 Benaming Windsnelheid Kenmerken
0 Windstil < 1 km/uur Rook stijgt recht omhoog
1 Zwakke wind 1-5 km/uur Rookpluimen hebben een richting
2 Zwakke wind 6-11 km/uur Bladeren ritselen, vlag beweegt
3 Matige wind 12-19 km/uur Bladeren bewegen steeds
4 Matige wind 20-28 km/uur Takken bewegen, papier dwarrelt op
5 Vrij krachtige wind 29-38 km/uur Kleine bomen bewegen
6 Krachtige wind 39-49 km/uur Dikke takken bewegen, paraplu's moeilijk vast te houden
7 Harde wind 50-61 km/uur Hele bomen bewegen, vlaggen staan strak
8 Stormachtige wind 62-74 km/uur Takken breken af, lopen tegen de wind in wordt moeilijk
9 Storm 75-88 km/uur Antennes en dakpannen waaien van het dak
10 Zware storm 89-102 km/uur Bomen waaien om, huizen raken beschadigd
11 Zeer zware storm 103 - 117 km/uur Zeer grote schade
12 Orkaan > 117 km/uur Grote verwoestingen (komt zelden voor)

Inleiding || Ontstaan - Windkracht - Drukgebieden || Afsluiting

Print Versie